Image Image Image Image Image

CosmosUp | May 31, 2023

Scroll to top

Top

2 Comments

NASA Noticed Something Strange On The Surface Of Mercury. Scientists Hypothesis Is Surprising

By | On + -
NASA Noticed Something Strange On The Surface Of Mercury. Scientists Hypothesis Is Surprising

A spacecraft sent by NASA to explore the planet Mercury made ​​a discovery which astronomers not expected. Messenger spacecraft mapped for the first time the entire surface of the planet Mercury including areas that had not been seen before.

The images obtained suggest that there is a frozen water at the poles of the planet. It is surprising, considering that Mercury is the closest planet to the Sun and the surface temperatures can even reach 400 degrees Celsius. However, in some craters at the poles of the planet were observed lighter spots, which suggests the existence of frozen water in several craters.

Until now, this planet has been studied by a single spacecraft Mariner 10 in 1970 – wrote BBC News. Bright spots at the poles were first seen in 1990, with a radio telescope, but until now astronomers did not know what they could be, they not have a clear picture of the planet’s surface.

Scientists who follow Messenger spacecraft mission announced that Mercury has long been active from geological point of view and the craters who formed by asteroids impact were subsequently deformed by these activities inside the planet. Messenger spacecraft was launched in 2004. More information about this spacecraft you can read on wikipedia site.

These reflectance anomalies are concentrated on poleward-facing slopes and are spatially collocated with areas of high radar backscatter postulated to be the result of near-surface water ice,

writes Gregory Neumann.

Correlation of observed reflectance with modeled temperatures indicates that the optically bright regions are consistent with surface water ice.

Sean Solomon ~ principal investigator of the MESSENGER mission writes:

For more than 20 years the jury has been deliberating on whether the planet closest to the Sun hosts abundant water ice in its permanently shadowed polar regions. MESSENGER has now supplied a unanimous affirmative verdict.

But the new observations have also raised new questions,
Solomon said.

Do the dark materials in the polar deposits consist mostly of organic compounds? What kind of chemical reactions has that material experienced? Are there any regions on or within Mercury that might have both liquid water and organic compounds? Only with the continued exploration of Mercury can we hope to make progress on these new questions.Comments


  1. Ewa

    Jak można zauważyć :małe plamy oznaczają :ciągły ruch -czyli powiększanie się plam na kraterze :a to oznacza że jest -to pierwotna zasada ,która nieustannie przechodzi od życia do śmierci-czyli do obumierania :w sposób dla nas niewyobrażalny ,ponieważ wierzymy ,że jesteśmy wieczni .Według Pitagorasa 8 plam -wyraźnie zaznaczonych -jest w czterech różnych formach ,tak jak zawsze w przypadku wszystkich tego typu plam małych -jest to uważane za sześcienność .Podobnie jak kwadrat i koło -tworzą całość i ciągle się odnawiają ,to Merkury zawarty jest sześcianem i kulą ,które to zawierają w sobie wzajemność i odtwarzają to co widać w plamach te plamy bez końca .Dlatego właśnie sześcian zaczęto postrzegać jako element ziemski ,a kulę :jako składnik Nieba ..Wreszcie osiem plam na kraterze :wiąże się często z Plutonem .Jak wiadomo :naukowcom :Pluton włada niezbadanymi głębinami Ziemi ,które nasi przodkowie nazywali Piekłem ,światem podziemnym ,pierwotnymi siłami :tworzącymi życie ,ale również niszczycielskimi ,śmiertelnymi i nieodwracalnymi .Ze względu na swe analogie z pojęciem nieskończoności dochodzimy do wniosku :że te 8 plam na kraterze zawierają siłę ,która stale się regeneruje ,sięgając od największych głębin ,do najdalszych wyżyn ,albo takich ,które płyną jak woda na Ziemi i w atmosferze .Regeneracja ,jeśli chodzi o małe plamy ,jest rzeczywiście kluczowym słowem w przypadku tych większych ośmiu plam ,które są na kraterze Merkurego .I często przepowiada to kryzys ,który w gruncie rzeczy jest zbawienny -innymi słowy -uwalnia nowe energie .Kiedy właśnie na Merkurym pojawia się te osiem plam ,przepowiada to ,ze coś nagle się zakończy ,ponieważ nie może już trwać w tej formie ,bez odnowienia i regeneracji .Siła tych ośmiu plam ,niesie ze sobą moc ponownych narodzin ,nawet zanim wydarzenia znajdą swój ostateczny koniec ,od którego nie ma odwrotu .W związku z tym ta przerwa ,która ma już miejsce w naszym życiu ,nie jest karą śmierci ,ale znakiem wiecznego życia -albo dokładniej -życia które nie może umrzeć ,tak jak nie można zatrzymać strumienia wody ,ponieważ ciągle się on regeneruje .Mars więc zapowiada zmiany -zazwyczaj zapoczątkowane niezwykłymi okolicznościami .Zostaje to w pewien sposób narzucone ,i nie ma innego wyboru :jak tylko tym zmianom się poddać .Początkowo może się wydawać to dwuznaczne jako zmiany .


  2. admin

    We appreciate if you will use english in your comments further more ….. Comments which are not written in English will be deleted.

Leave a Comment

Comments FeedYou can use these tags in comments<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> (Need help with these tags?)  

© 2023 CosmosUp, INC. All Rights Reserved.